Brand Story

Brand Story

Ndichakuitira zvitsitsinho zvepamusoro
Nemavara akasiyana uye zvinhu zvekusangana zuva nezuva kupfeka collocation
Ndiri kuzozadza wadhiropu yako nehunde yako
Iwe wovaisa imwe
Anotora newe
Kudaro rinoshamisa
Tora 99 seti yemifananidzo yemuchato
Iwe wovaisa imwe
Kukupa humwe chivimbo uye simba
Iwe wovaisa imwe
Unogonawo kuda mukadzi mukuru vibe uyo asingadi mumwe munhu kunze kwako
Kufamba nemhepo muzvitsitsinho zvakakwirira

Munhu anogara achisangana nemumwe munhu pane imwe nguva
Uye nehunyoro hukuru hwenyika ino
Ndinoita hunyoro uhu
Kudetembo
Kushangu
Ndinovimba
Vakadzi vakapfeka izvi
Tenda murudo
Ivai murudo
............

Imwe shangu kugadzira
Tora hafu yegore kubva ku zero kusvika kutsoka
Haisi kungokudziridza maitiro
Ndiko kugadzirisa zvese zvese

Shangu imwe inobereka
Tora mazuva manomwe kubva pakutanga kusvika pakupera
Hakusi kuti isu hatigoneki
Imhaka yekuremekedza nguva
Tora nguva yakakwana yekudzokorora pane chimwe nechimwe chigadzirwa
Kugadzira imwe neimwe yeshangu dzedu
Uyu ndiwo mweya wekutanga

Chaizvoizvo
Nyika inotipa nguva yakawanda yakakwana
Ingoita zvose zvishoma nezvishoma
Zvakaita se
Kapu yetii zvishoma nezvishoma
Verenga bhuku zvishoma nezvishoma
Yakagadzirwa bhutsu zvishoma nezvishoma
Ida munhu zvishoma nezvishoma